Lättanvänd koordinatmätningsmaskin ger nya kunder

Pressmeddelande

Halmstad Finmekanik är en liten, men komplett verktygstillverkare som specialiserat sig på enstycks- och småserietillverkning av verktyg och komponenter till i första hand halmstad finmek1underleverantörer till fordonsindustrin, men även till medicin- och läkemedelstillverkare, maskinbyggare och verktygsindustrin.

Mastercams koordinatmätningsmaskin på Halmstad Finmekanik

Maskinutrustningen består av två fleropmaskiner, två trådgnistar och diverse andra maskiner som gör att man kan åta sig hela produktionskedjan i verktygstillverkningen. Senaste tillskottet är en Master3DGage som är ett lättanvänt system för koordinatamätning/scanning och verifiering av att en produkt håller sig inom måttoleranserna.

En specialitet som ställer höga krav på verktygskunnande, och där den nya mätmaskinen spelar en huvudroll, är ”baklängeskonstruktion” eller Reverse Engineering. Företagets ägare och VD Magnus Sjöberg förklarar:

Detektivarbete

”Det händer att vi får in helt nedslitna verktyg som kunden vill att vi skall nytillverka, trots att det varken finns några ritningar eller 3D CAD-modeller. Då får vi starta vårt detektivarbete för att lista ut hur verktyget har sett ut i original. Till vår hjälp har vi två saker, dels Master3DGage och dels 20 års verktygserfarenhet. Vi sätter ut våra referenspunkter på lämpliga ställen på verktygsspillran och använder värdena från scanningutrustningen i Mastercam för att bygga upp en 3D CAD-modell av hur vi tror att verktyget en gång såg ut.”
Företaget kunde göra sådana koordinatmätningar redan innan de fick sin Master3DGage, men då gick det betydligt långsammare och precisionen var inte i närheten av vad den är idag.

”Det var i samma veva som vi behövde byta ut vår ålderstigna scanner mot något modernare som Master3DGage lanserades. Den var som natt och dag jämfört med vår gamla scanner. Den här är mycket enklare att hantera vilket gör att en mätning går dubbelt så fort som förut samtidigt som mätnoggrannheten förbättrats tiofalt. Förr talade vi om en noggrannhet på en 10-dels millimeter, men nu handlar det om 100-dels millimeter.”

Skillnaden är så stor att en ny kundgrupp börjat hitta till Halmstad Finmekanik och gör att företaget fått ytterligare ett ben att stå på.

Mastercams koordinatmätmaskin

Nytt verksamhetsområde
”Vi har börjat få beställningar på rena mätuppdrag tack vare vår nya maskin. Vi får in produkter som andra tillverkat och som de vill att vi skall verifiera mot 3D CAD-modellen. Det är en typ av uppdrag som är helt ny för oss. Men självklart genererar maskinen även jobb till vår egen verkstad,” berättar Magnus Sjöberg.

Lack och krom
Halmstad Finmekanik är i första hand en komponenttillverkare, men man gör även hela system. En underleverantör till fordonsindustrin behövde ett verktyg som svetsar fast en mutter på en plåtdetalj och som skulle opereras av en industrirobot i en robotcell.

”Vi hjälpte till att utveckla maskinen och tillförde i första hand produktionstekniska synpunkter. Vad vi tyckte var speciellt roligt var att kunden lade så stor vikt vid designen. Maskinen skulle vara snygg att se på förutom att den skulle kunna spotta fram 500 000 enheter per år. Den fick därför en metallicröd färg och kromade detaljer. Vi är mycket stolta över resultatet själva och har hittills levererat 25 sådana muttersvetsverktyg, och fler är på gång,” avslutar Magnus Sjöberg.

Master3DGage är tätt integrerat med Mastercam och säljs via utvalda Mastercam-återförsäljare över hela världen.