Kortare till marknaden med dynamisk fräsning

Pressmeddelande

Bucher Emhart Glass är världsledande inom maskiner för tillverkning av förpackningsglas. Nu provar enheten i Örebro att delvis ersätta gjutning av komponenter med fräsning, något som visat sig ge mycket stora tidsvinster i tillverkningen.

Fabriken i Örebro tillverkar komponenter till glasmaskinerna som sedan monteras i Sundsvall och Malaysia och säljs över hela världen. Huvudkontor och R&D-avdelning ligger i Schweiz. En sådan komponent som görs i Örebro är den hållare som håller fast gjutformen när den 1300 grader varma glasmassan rinner ner.

Carl Heiwall på Bucher Emhart Glass

Hållaren har av tradition alltid tillverkats i gjutjärn som beställs av underleverantörer. Men sen i våras testar man även fräsning ur ett solitt stycke verktygsstål som komplement till gjutjärnshållarna. Eldsjälen för testerna är produktionsingenjör Carl Heiwall:

”Det började med att vi fick ett akut problem på halsen för en tid sedan. Två beställda och färdigtillverkare glastillverkningsmaskiner kunde inte levereras till beställaren på grund av att de fick vissa problem. Vi stod alltså med två leveransklara maskiner men ingen köpare. Till slut visade en Sydamerikansk glastillverkare intresse för att köpa maskinerna under förutsättning att vi snabbt kunde ändra på gjutformshållarna så att de passade de glas de skulle tillverka. Jag hade tidigare haft kontakt med Jan Bohman på AME då han visade CAM-programmet Mastercam och hur man med hjälp av det kan fräsa fram hållarna i stället för att gjuta dem. Nu var det akut läge att kontakta honom igen,” berättar Heiwall.

Efter att företaget investerat i en 2,5D Mastercamlicens, som senare kompletterades med en 3D-modul, kunde man snabbt tillverka de glasformshållare som krävdes och maskinerna kunde levereras till den nya köparen i Sydamerika.

”Vi kommer alltid att ha gjutjärnshållarna kvar, men när det är bråttom att få fram en reservdel eller om vi vet att maskinen skall tillverka lite mindre upplagor av glasen så har vi insett fördelarna med fräsning. Den största fördelen är tidsåtgången för att få fram delen. Tillverkar vi en ny komponent på vanligt sätt i gjutjärn kan det ta 12-14 veckor att få fram den, medan en ny fräst komponent kan levereras på 2-3 veckor. En annan fördel är att en ny modell till gjutjärnshållare kostar ca 50 000 SEK att tillverka, medan vi kan fräsa fram den in-house betydligt billigare”.

Skillnader mellan gjutna och frästa glasformshållare:

Gjutning kan ge porer i godset som försämrar kvaliteten. Det kan inte hända vid fräsning.
Vid nitrering i 500 grader C för att få en hård yta, kan gjutjärnet deformeras på grund av spänningar i godset. Formförändingarna blir betydligt mindre vid fräsning ur en solid stålbit.

Mer exakta mått vid ämnesfräsningen gör att toleransen kan minskas vilket i sin tur gör efterbearbetningen snabbare. ”Efterbearbetningen av en gjutjärnshållare tar ungefär en timme, vilket är samma tid som både ämnesfräsning och efterbearbetning av en fräst hållare tar tillsammans,” förklarar Heiwall som ger ett annat exempel på hur stora tidsvinster man kan uppnå med fräsningsmetoden:

”Kl. 10 på förmiddagen en dag fick jag de färdiga CAD-ritningarna till en ny glasformshållare, och en timme senare kunde jag lämna Mastercam i min dator och gå till fräsmaskinen med programmet. 210-10669-Ax-limpaTvå timmar senare kunde jag plocka fram det första färdigfrästa ämnet ur maskinen. Vi hade inte kommit i närheten av de tiderna om vi skulle köpa gjutna stycken externt. Då hade vi fått vänta i 3-4 månader”.

”Det är förstås en stark konkurrensfördel gentemot piratdelstillverkare och andra konkurrenter att kunna leverera originaldelar snabbt om det kniper, och ändå få en bättre ekonomi på jobben eftersom vi gör dem i vår egen fabrik”.

Längre livslängd på verktygen

Heiwall ser även andra fördelar med dynamisk fräsning: ”Genom att man får ett jämnt slitage på fräsverktygen håller de mycket längre, vilket förstås bidrar till att hålla kostnaderna nere. Livslängden för ett fräsverktyg vid konventionell fräsning kan vara så kort som 15 minuter, medan det vid dynamisk fräsning håller upp till 6 timmar. Dessutom är dynamisk fräsning förhållandevis problemfritt. När man väl fixerat stycket i fleropmaskinen och knappat igång fräsningen kan man känna sig trygg med att inga överraskande skärkrafter uppstår. Sen är det bara att skotta spånor,” avslutar Carl Heiwall som kan se hur frästa glasformshållare går en ljus framtid till mötes på Bucher Emhart Glass och blir ett allt viktigare komplement till de gjutna.