https://www.ameab.se/0986741_wp-uploads/2017/11/mastercam_banner_S.jpg

Det bästa från två världar.

Mastercam för SolidWorks kombinerar världens ledande CAD-system med världens mest använda CAM-system, så att du kan programmera detaljer direkt i SolidWorks med alla de kraftfulla funktionerna hos Mastercam Mill och / eller Svarv. SolidWorks-användare kommer att känna sig trygga med Mastercams-bearbetningsträd, vilket ger snabb åtkomst till olika delar i bearbetningsprocessen. Mastercam-användare kan snabbt komma igång med SolidWorks och arbeta effektivt med alla välkända fönster, parametrar och funktioner hos Mastercam.

Mastercam för Solidworks

Mastercam för SolidWorks innehåller en imponerande uppsättning verktygsbanor och funktioner, vilket innebär att det ofta finns mer än ett sätt på vilken en detalj kan programmeras. När du programmerar en detalj i SolidWorks, oavsett komplexitet, kan du alltid göra ändringar kontinuerligt, eftersom alla verktygsbanor uppdateras automatiskt (full associativitet). Det är också möjligt att bygga ett bibliotek med dina favoritverktygsbanor och operationer, som därför kan återanvändas och automatiskt anpassas till nya detaljer, vilket kan spara mycket tid.

Mastercam för Solidworks

Mastercam för SolidWorks är en Certified Gold Partner-produkt, vilket innebär att modulen är helt integrerad med SolidWorks och tillsammans utgör ett extremt kraftfullt CAD / CAM-system. Mastercam för SolidWorks ingår när du köper Mastercam Mill eller Mastercam Svarv och kan även köpas separat.

Mastercam for SolidWorks i korthet:

  • Gold Partner med SOLIDWORKS®.
  • Verktygsbanor i Parter eller Assemblies samt flera konfigurationer inom varje.
  • 2D, 3D, 5-axlig fräsning och svarvning.
  • Part-filer är bakåtkompatibla med standard Mastercam.
  • Verifiering och maskinsimulering av solidmodeller
Mastercam för Solidworks

Mer info

  • Big idea, small package - Mastercam for SolidWorks powers a microbike
  • Ladda ner vår broschyr
  • Beställ mer information