https://www.ameab.se/0986741_wp-uploads/2017/11/mastercam_banner_S.jpg

Mill 3D – Avancerad fräsning.

Mastercam Mill 3D har alla funktioner för full 3-axlig bearbetning inklusive alla funktioner i Mastercam Mill och Mastercam Mill Entry. Mill 3D levereras med avancerade 3D-bearbetningstekniker för solider, ytor och STL-nät. Mill 3D innehåller effektiva 3D-verktygsbanor (HST) för skrotning, restbearbetning och finskär – optimerade för snabb bearbetning och baserad på Mastercams banbrytande Dynamic Motion-teknik.

Dynamic Motion-tekniken minskar bearbetningstiderna avsevärt och förlänger verktygets livslängd genom att optimera verktygets rörelser såväl som att använda hela verktyget i kontakt med materialet.

3d fräsning Mastercam

Mill 3D i korthet:

 • Full 2D / 3D CAD-system med Mastercam Design (ingår)
 • Full associativitet mellan geometri och verktygsfält
 • 3D verktygsbanor baserade på Dynamic Motion-tekniken
 • Associativa multisurface skrotning och finskärs strategier
 • Bearbetning av trådmodeller, ytor, solider och STL-nät
 • Få tillgång till samma version av Mastercam for SolidWorks®

Mastercam Mill 3D är en investering för framtiden som kan uppgraderas när ditt företag och dina behov växer.
Se funktioner och jämförelse av produkterna.

3d fräsning mastercam2

Mill – Flexibel 2-axlig fräsning samt grunderna i 3-axlig fräsning.

Mastercam Mill är det flexibla CAD / CAM-systemet för fräsning upp till 3 axlar och innehåller ett brett spektrum av strategier och funktioner för de flesta typer av fräsningsuppgifter. Mastercam Mill innehåller alla funktioner och verktygsbanor från Mastercam Mill Entry och innehåller även starka strategier för 2-3 axel bearbetning, 5axlig positionering samt rotationsaxel substitution.

Mastercam Mill kommer med Mastercams banbrytande Dynamic Motion-teknik som kan reducera bearbetningstiderna och verktygslivslängd avsevärt. Dynamic Motion tekniken optimerar verktygets rörelser samt man använder hela verktyget skärkant i kontakt med materialet. På samma sätt är Funktionsbaserad programmering en annan smart och tidsbesparande funktion som kan analysera och automatiskt använda verktygsbanor för en viss detalj.

2d fräsning mastercam_del

Mill i korthet:

 • Full 2D / 3D CAD-system med Mastercam Design (ingår)
 • Full associativitet mellan geometri och verktygsfält
 • Simulering av arbetsstyckesarbete (stockmodell)
 • Snabbare bearbetning med Dynamic Motion-teknik
 • Automatisk generera verktygsbanor med funktionsbaserad bearbetning
 • 3D-konturfräsning, trimning och restfräsning
 • Maskinsimulering
 • 4ax kubkörning
 • Enkel skrot och finbearbetning på flera ytor
 • 5ax (3+2) axelpositionering och rotationsaxelns substitution

Mastercam Mill är en investering för framtiden som kan uppgraderas när ditt företag och dina behov växer.
Se funktioner och jämförelse av produkterna.

kubkörning mastercam

Entry – Grundläggande CAD / CAM-system för 2,5D-fräsning

Mill Entry är vårt grundläggande CAD / CAM-system för användare som behöver utföra enkla uppgifter inom design och 2-2.5D fräsning. Mastercam Mill Entry inkluderar Mastercam Design – ett avancerat CAD-system för import, modellering och modifiering av geometri oavsett om det är trådmodeller, ytor eller solider. Det finns givetvis fullständig koppling mellan geometri och verktygsbanor, så ändringar som görs i geometrin uppdateras direkt i verktygsbanan. Ofta använda verktygsstrategier kan lagras i ett bibliotek och anpassas enkelt till ny geometri.

Mill Entry innehåller ett brett utbud av CAM-strategier för 2,5D-fräsning, inklusive fickurfräsning, konturfräsning och borrning samt möjligheten att simulera och styra det färdiga programmet.

Mill Entry i korthet:

 • Full 2D / 3D CAD-system med Mastercam Design (ingår)
 • Full associativitet mellan geometri och verktygsfält
 • Konturfräsning, fickurfräsning och borrning
 • 2D höghastighetsbearbetning (HSM)
 • Verktygshanterare för att organisera och återanvända verktyg
 • Intelligent volymbaserad flödesoptimering
 • Grafisk vy och redigeringsverktygsfält
 • Grafisk simulering av verktygsbanor med kollisionskontroll

Mastercam Mill Entry är en investering för framtiden som kan uppgraderas när ditt företag och dina behov växer.
Se funktioner och jämförelse av produkterna.

entry fräsning mastercam

 

Alla fräsnivåer inkluderar Mastercam Design – ett avancerat CAD-system för import, modellering och modifiering av geometri oavsett om det är trådmodeller, ytor eller solider. Det finns givetvis fullständig koppling mellan geometri och verktygsbanor, så ändringar som görs i geometrin uppdateras direkt i verktygsbanan. Ofta använda verktygsstrategier kan lagras i ett bibliotek och anpassas enkelt till ny geometri.
Andra nyttiga CAD funktioner för CAM användaren är Gravering, Rast2Vec(vektorisera bilder) och Nesting.

Mer info

 • Mastercam's Stock Model with Opti-Rest Toolpaths
 • Mastercam's Dynamic Milling Cuts a Part in 1/3 The Time
 • Mastercam MachiningCloud Connection
 • Mastercam 2018 connects with CoroPlus ToolLibrary
 • Ladda ner vår broschyr
 • Beställ mer information