Mastercam 2019 är släppt

Den senaste versionen av vår CAD / CAM-programvara erbjuder många nya funktioner, förbättringar och innovationer.
Denna sammanfattning presenterar en del av alla nyheter.

 

Nya funktioner


 

Utökad simulering

Verktygsbanans olika sektioner kan ändras i färg och linjetjocklek. In/utgång, snabbmatning och mikrolyft är exempel på rörelser som nu kan definieras separat.  

 

 

Tvärsnitt

Med bara ett klick kan varje vy bli en tvärsnittsvy.
En mycket bra funktion för analys av geometrin eller visning av verktygsbanor.

 

Shading/skuggning

Shading/skuggning har nu flera nya texturer som materialval.
Du bestämmer glans och ytkvalitet för den perfekta visningen.

 

Fräsning


 

Kontrollera hållare

Funktionen, kontrollera hållare, har förbättrats och är nu helt integrerad i Mastercam-gränssnittet.
Denna funktion kontrollerar nödvändig verktygslängd och kan justeras automatiskt.
Eventuella kollisioner kan markeras (här i rött). Se film

 

Nya cirkelsegmentverktyg

Efter framgången med Mastercam “Accelerated Finishing”-teknologi, så har definitionen av dessa verktyg optimerats ytterligare. Verktygstyperna kategoriseras som sidoprofil, bottenprofil och koniskprofil. Befintliga bibliotek från Emuge, Hoffmann, Voha m.fl. är tillgängliga för alla användare.

 

Ny 2D verktygsväg: Solidfasning

Att programmera gradning/fasning av en komplex prismatisk detalj är nu enkelt, endast några få klick behövs.
Genom att välja solidens kanter skapas verktygsbanan för fasning automatiskt. Kollisionskontroll utförs mot soliden och fixturer. In- utgångar samt frigångar beräknas av systemet.

 

Ny 3D – verktygsväg: Equal scallop

Den nya spiralstrukturen av 3D konturer eliminerar behovet av sidosteg mellan rörelsebanor (markerad i orange).
Maskinen utför en mjuk rörelse som resulterar i högre optisk ytkvalitet.

  

 

Ny 3D-funktion: 3D-konturutjämning

Den nya parametern “utjämning“ filtrerar bort plötsliga riktningsförändringar. Antalet punkter minskar och maskinen kan lättare behålla matningshastigheten.

  

 

Multithreading (flerkärning CPU support)

De klassiska 5-axliga strategierna som kurva, valsning, flowline och multiyta stöder nu multithreading.
Tester har visat tidsbesparingar på upp till 90% (24 sekunder istället för 240 sek). CPU-belastningen ökade med 20%.
En stor fördel med multithreading är att under beräkningar kan du fortsätta arbeta med andra delar på detaljen.

 

Ny verktygsväg: Gradning

I Mastercam multiaxel finns nu ett nytt kommando för att grada kanterna i 3D- och 5-axlig tillverkning.
Den här nya strategin stöder fullradiefräsar och kulfräsar med reducerat skaft. Att grada på komplexa detaljer med underskär är nu enkelt.

 

Svarvning


 

Stöd för 3D-verktyg

Mastercam 2019 stöder 3D verktyg i svarvning via 3D-STEP-data. Den nya verktygen skapas enkelt med hjälp av ett designverktyg som leder dig igenom processen.

 

Flera instick

Flera instick-alternativet är nu tillgängligt i spårstickningskommandot. Det minimerar verktygets avböjning under sticket och ger full kontroll över bearbetningsprocessen. Detta alternativ är lämpligt för djupa och breda spår.
Bearbetningen kan utföras med 30% till 50% högre matningshastighet.

 

PrimeTurning™

Nya bearbetningsstrategier för den största innovationen inom svarvning!
PrimeTurning™ som var ett tillägg till Mastercam 2018, har integrerats fullt ut i Mastercam 2019.
I motsats till konventionell svarvning möjliggör PrimeTurning bearbetning i alla riktningar.
Detta leder till en betydande ökning av effektivitet och produktivitet.

 

Design


 

Power Surfaces

Med den nya power surface funktionen kan ytor enkelt skapas från kurvor och intilliggande ytor.

 

 

Lagerstrukturer

Mastercam 2019 låter dig importera och exportera lagernamn och strukturer. Det blir enklare att skapa liknande filstrukturer. Du sparar tid.

 

Hålkonstruktion

Solidmodellering innehåller nu en funktion för parametrisk håldefinition. Hålformarna är associativa och kan redigeras när som helst.