https://www.ameab.se/0986741_wp-uploads/2017/11/mastercam_banner_S.jpg

Snabb och enkel programmering

Renishaw Productivity+ möjliggör snabb och enkel programmering av mätprober i CNC-maskiner. Att manuellt ställa verktyg och arbetsstycken är en tidsödande process.

Probning kan ersätta manuella operationer som mätning med indikatorklocka, kantavkännare och förinställare. Även dyr fixturering kan många gånger undvikas.

Productivity+ tillåter användaren att sätta/justera fixturlägen och kompenseringsvärden under bearbetningsprocessen.

Mastercam Proplus
probning renishaw

Mer info

  • Se filmen om Probning - Productivity+
  • Ladda ner vår broschyr
  • Beställ mer information