https://www.ameab.se/0986741_wp-uploads/2017/11/mastercam_banner_S.jpg

CAD-verktyg för CAM-användare

Mastercam Design är en strömlinjeformad och kraftfull 2D / 3D CAD-modul för att importera, modellera och anpassa geometri via trådar, ytor och solid -modellering. Mastercam Design gör det enkelt att modellera komplexa detaljer eftersom alla delelement, för design av en detalj, är “levande” och kan därför justeras flera gånger. Alla traditionella CAD-funktioner är lättillgängliga i gränssnittet, vilket gör Mastercam Design lätt att komma igång med och intuitivt att använda – oavsett om behovet är att snabbt importera och förbereda detaljer eller modellera egna detaljer från start.

Design

Förberedelser av detaljer

Det kan ofta vara utmanande att ta emot och hantera detaljer från tredje part. Kanske finns det behov av att reparera en yta, förkorta ett område eller bara vara säker på att fixturer har lagts till detaljen. Mastercam Design kan importera de flesta filformat (IGES, Parasolid®, SAT, AutoCAD®, Inventor ™, SOLIDWORKS®, Solid Edge®, SpaceClaim, etc.) och levereras med en rad kraftfulla funktioner som är speciellt utformade för snabb och effektiv reparation och förberedelse av detaljer.

Design

Från modellering till bearbetning

Med ett kraftfullt CAD-system till hands kan du få mycket mer ut från ditt CAM-system. Mastercam Design innehåller en uppsättning robusta modelleringsverktyg – från komplett trådmodellering och ytmodellering till historikbaserad solidmodellering. Mastercam Design gör att du kan modellera, kombinera och bearbeta den typ av CAD-geometri som passar dig bäst och se till att parterna du modellerar är exakta, redo för verktygsbanor och i slutändan ger en perfekt NC-kod.

 

Design

Design i korthet:

  • Lätt att modellera och redigera geometri.
  • Funktioner för att skapa parametriska och NURBS-ytor.
  • Funktioner för att skapa splines på ytor.
  • Analysera ytornas kurvatur när det gäller underskär och minsta radie.
  • “Live” geometri gör det enkelt att ändra inställningar efteråt.
  • 64-bitars support.

Mer info

  • Ladda ner vår broschyr
  • Beställ mer information