https://www.ameab.se/0986741_wp-uploads/2017/11/mastercam_banner_S.jpg

Mill – Flexibel 2-axlig fräsning samt grunderna i 3-axlig fräsning.

Mastercam Mill är det flexibla CAD / CAM-systemet för fräsning upp till 3 axlar och innehåller ett brett spektrum av strategier och funktioner för de flesta typer av fräsningsuppgifter. Mastercam Mill innehåller alla funktioner och verktygsbanor från Mastercam Mill Entry och även starka strategier för 2- och 3-axlig bearbetning. Stöd finns också för fleraxlig positionering samt rotationsaxel.

Mastercam Mill kommer med Mastercams banbrytande Dynamic Motion-teknik som reducerar bearbetningstiderna avsevärt. Dynamic Motion-tekniken optimerar verktygets rörelser vilket gör att livslängden på verktyget ökar markant. Featurebaserad bearbetning är en annan smart och tidsbesparande funktion som analyserar och automatiskt skapar verktygsbanor.

2D Fräsning Mastercam

Mill i korthet:

 • Full 2D / 3D CAD-system med Mastercam Design (ingår)
 • Full associativitet mellan geometri och verktygsbanor
 • Simulering av arbetsstycke (stockmodell)
 • Snabbare bearbetning med Dynamic Motion-teknik
 • Automatiska verktygsbanor med featurebaserad bearbetning
 • 3D-konturfräsning, trimning och restfräsning
 • Maskinsimulering
 • 4-axlig bearbetning i vertikala och horisontella fleropmaskiner, kubkörning
 • Enkel skrot och finbearbetning på flera ytor
 • 5-axlig (3+2) axelpositionering och axelsubstitution
 • Verktygsdata från CoroPlus och Machining Cloud

 

Mastercam Mill är en investering för framtiden som kan uppgraderas när företagets behov växer.

Se funktioner och jämförelse av produkterna.

Entry – Grundläggande CAD / CAM-system för 2,5D-fräsning

Mill Entry är vårt grundläggande CAD / CAM-system för användare som behöver utföra enkla uppgifter inom design och 2–2.5D fräsning. Mastercam Mill Entry inkluderar Mastercam Design – ett avancerat CAD-system för import, modellering och modifiering av geometri oavsett om det är trådmodeller, ytor eller solider. Det finns givetvis fullständig koppling mellan geometri och verktygsbanor, så ändringar som görs i geometrin uppdateras direkt i verktygsbanan. Ofta använda verktygsstrategier kan lagras i ett bibliotek och anpassas enkelt till ny geometri.

Mill Entry innehåller ett brett utbud av CAM-strategier för 2–2.5D-fräsning, inklusive fickfräsning, konturfräsning och borrning.

Mill Entry i korthet:

 • Full 2D / 3D CAD-system med Mastercam Design (ingår)
 • Full associativitet mellan geometri och verktygsbanor
 • Konturfräsning, fickfräsning och borrning
 • 2D höghastighetsbearbetning (HSM)
 • Verktygshanterare för att organisera och återanvända verktyg
 • Intelligent volymbaserad flödesoptimering
 • Grafisk simulering av verktygsbanor med kollisionskontroll

Mastercam Mill Entry är en investering för framtiden som kan uppgraderas när företagets behov växer.

Se funktioner och jämförelse av produkterna.

Alla fräsnivåer innehåller Mastercam Design – ett avancerat CAD-system för import, modellering och modifiering av geometri oavsett om det är trådmodeller, ytor eller solider. Det finns givetvis fullständig koppling mellan geometri och verktygsbanor, ändringar som görs i geometrin uppdateras direkt i verktygsbanan. Ofta använda verktygsstrategier kan lagras i ett bibliotek och anpassas enkelt till ny geometri.
Andra nyttiga CAD funktioner för CAM användaren är Gravering, Rast2Vec(vektorisera bilder) och Nesting.

Mer info

 • Mastercam Dynamic Motion Cimtech Tech Expo
 • Mastercam Dynamic Motion AME Sandvik
 • Mastercam 2018 connects with CoroPlus ToolLibrary
 • Ladda ner vår broschyr
 • Beställ mer information