https://www.ameab.se/0986741_wp-uploads/2017/11/mastercam_banner_S.jpg

Mill 3D – Avancerad fräsning.

Mastercam Mill 3D har alla funktioner för full 3-axlig bearbetning inklusive alla funktioner i Mastercam Mill och Mastercam Mill Entry. Mill 3D levereras med avancerade 3D-bearbetningstekniker för solider, ytor och STL-nät. Mill 3D innehåller effektiva 3D-verktygsbanor (HST) för skrotning, restbearbetning och finskär – optimerade för snabb bearbetning och baserad på Mastercams banbrytande Dynamic Motion-teknik.

Dynamic Motion-tekniken minskar bearbetningstiderna avsevärt och förlänger verktygets livslängd genom att optimera verktygets rörelser såväl som att använda hela verktyget i kontakt med materialet.

Mill 3D i korthet:

  • Full 2D / 3D CAD-system med Mastercam Design (ingår)
  • Full associativitet mellan geometri och verktygsbanor
  • 3D verktygsbanor baserade på Dynamic Motion-tekniken
  • Associativa multisurface skrotning och finskärs strategier
  • Bearbetning av trådmodeller, ytor, solider och STL-nät
  • Tillgång till samma version av Mastercam för SolidWorks®
  • Verktygsdata från CoroPlus och Machining Cloud

Mastercam Mill 3D är en investering för framtiden som kan uppgraderas när företagets behov växer.
Se funktioner och jämförelse av produkterna.

3+2 axligt i Mastercam

Alla fräsnivåer innehåller Mastercam Design – ett avancerat CAD-system för import, modellering och modifiering av geometri oavsett om det är trådmodeller, ytor eller solider. Det finns givetvis fullständig koppling mellan geometri och verktygsbanor, ändringar som görs i geometrin uppdateras direkt i verktygsbanan. Ofta använda verktygsstrategier kan lagras i ett bibliotek och anpassas enkelt till ny geometri.
Andra nyttiga CAD funktioner för CAM användaren är Gravering, Rast2Vec(vektorisera bilder) och Nesting.

Mer info

  • Mastercam's Dynamic Milling Cuts a Part in 1/3 The Time
  • Ladda ned vår broschyr
  • Beställ mer information