https://www.ameab.se/0986741_wp-uploads/2017/11/mastercam_banner_S.jpg

Mill 3D – Avancerad fräsning.

Mastercam Mill 3D har alla funktioner för full 3-axlig bearbetning inklusive alla funktioner i Mastercam Mill och Mastercam Mill Entry. Mill 3D levereras med avancerade 3D-bearbetningstekniker för solider, ytor och STL-nät. Mill 3D innehåller effektiva 3D-verktygsbanor (HST) för skrotning, restbearbetning och finskär – optimerade för snabb bearbetning och baserad på Mastercams banbrytande Dynamic Motion-teknik.

Dynamic Motion-tekniken minskar bearbetningstiderna avsevärt och förlänger verktygets livslängd genom att optimera verktygets rörelser såväl som att använda hela verktyget i kontakt med materialet.

Mill 3D i korthet:

  • Full 2D / 3D CAD-system med Mastercam Design (ingår)
  • Full associativitet mellan geometri och verktygsbanor
  • 3D verktygsbanor baserade på Dynamic Motion-tekniken
  • Associativa multisurface skrotning och finskärs strategier
  • Bearbetning av trådmodeller, ytor, solider och STL-nät
  • Tillgång till samma version av Mastercam för SolidWorks®
  • Verktygsdata från CoroPlus och Machining Cloud

Mastercam Mill 3D är en investering för framtiden som kan uppgraderas när företagets behov växer.
Se funktioner och jämförelse av produkterna.

Alla fräsnivåer innehåller Mastercam Design – ett avancerat CAD-system för import, modellering och modifiering av geometri oavsett om det är trådmodeller, ytor eller solider. Det finns givetvis fullständig koppling mellan geometri och verktygsbanor, ändringar som görs i geometrin uppdateras direkt i verktygsbanan. Ofta använda verktygsstrategier kan lagras i ett bibliotek och anpassas enkelt till ny geometri.
Andra nyttiga CAD funktioner för CAM användaren är Gravering, Rast2Vec(vektorisera bilder) och Nesting.

Mer info

  • Mastercam's Dynamic Milling Cuts a Part in 1/3 The Time
  • Ladda ned vår broschyr
  • Beställ mer information