https://www.ameab.se/0986741_wp-uploads/2017/11/mastercam_banner_S.jpg

Snabb och effektiv  svarvning.

Effektiv svarvning kräver mer än bara möjligheten att tillhandahålla verktygsvägar. Mastercam Lathe innehåller alla nödvändiga funktioner för att effektivt hantera svarvuppgifter och relaterade processer.

Mastercam Lathe innehåller både grundläggande och avancerade svarvfunktioner och kan kombineras med Mastercam Mill för bearbetning av drivna verktyg. Mastercam Lathe har de funktioner som man kan förvänta sig av ett modernt CAM-system, exempelvis Dynamisk svarvning, grovsvarvning med variabelt skärdjup, spårsvarvning och PrimeTurning. Simulering av verktygsvägarna med kollisionskontroll förvissar er om att det program ni skickar till maskinen är testat och kan bearbetas korrekt första gången.

Alla Mastercam Lathe inkluderar Mastercam Design – ett avancerat CAD-system för import, modellering och modifiering av geometri oavsett om det är trådmodeller, ytor eller solider. Det finns givetvis fullständig koppling mellan geometri och verktygsbanor, ändringar som görs i geometrin uppdateras direkt i verktygsbanan. Ofta använda verktygsstrategier kan lagras i ett bibliotek och anpassas enkelt till ny geometri.

Förutom de C och Y-axelstrategier som är standard kan Mastercam Lathe kombineras med Mill och Mill 3D för mer avancerad bearbetning med drivna verktyg.

Svarvning Mastercam

Mastercam Lathe i korthet:

 • Full 2D / 3D CAD med Mastercam Design (ingår)
 • Snabbt och enkelt skapa verktygsvägar
 • Smart grovsvarvning som kommer ihåg kvarvarande material
 • Fullt stöd för PrimeTurning™ och dynamiska verktygsbanor
 • Intelligent invänding / utvänding svarvning, gängning och spårstickning
 • Bearbetning med C- och Y-axel
 • Full simulering med kollisionskontroll
 • Kombinera med Mastercam Mill för mer avancerad bearbetning med drivna verktyg
Svarvning

Mastercam Lathe/Swiss i korthet:

 • Till längdsvarvar med ”Gangtool” använder vi samma produktiva programlösning som ovan.
Längdsvarv i Mastercam

Mer info

 • Mastercam Lathe Golden Egg
 • United Machine
 • Dynamic Motion in Action - Turning With Longer Tool Life and Efficient Cuts
 • Ladda ner broschyr för Dynamisk bearbetning
 • Ladda ner vår broschyr
 • Beställ mer information