https://www.ameab.se/0986741_wp-uploads/2017/11/mastercam_banner_S.jpg

Mastercam MT / Mill-Turn gör programmeringen av dagens högteknologiska maskincenter enkelt.

Mastercam Mill-Turn förenklar de mest avancerade processerna i samband med bearbetning i moderna högpresterande multi-tasking-maskiner, vilket minimerar eller helt eliminerar flera steg i bearbetningen. Svarvning och fräsning kan exempelvis utföras i samma maskin, vilket innebär att effektiviteten ökas väsentligt och komplexa detaljer bearbetas i en enda maskin.

Med Mill-Turn-modulen har Mastercam effektiviserat hela programprocessen och möjliggjort intelligent jobbinställning anpassad till den enskilda maskinens specifikationer. Med intelligent val av ”arbetsplan” handlar det bara om att välja spindel och verktygsbärare för fräsning och svarvning.

Mastercam MT simulering

Mastercam Code Expert är en central del av Mill-Turn och innehåller en samling funktioner som skapar synkroniserad G-kod för bearbetning av ämnen i multi-tasking-maskiner. Processhanteraren ger en användarvänlig tidslinjevisning av de olika nc-kanalerna och gör det enkelt att samordna och synkronisera operationer. Maskinsimulering aktiveras med ett enda klick och bearbetningen visas i en virtuell miljö med kollisionskontroll av alla komponenter i maskinen.

Mastercam MT processhanterare

Mastercam Mill-Turn i korthet:

 • Förenklar komplexa operationer med strömlinjeformat arbetsflöde
 • Fullt stöd för PrimeTurning™ och dynamiska verktygsbanor
 • Automatiserad jobbinställning
 • Intelligenta funktioner för att skapa ”arbetsplan”
 • Intuitiv hantering av ämnen (Dockning, Dockning med avstick, Framdragning, etc.)
 • Kraftfulla visuella synkroniseringsfunktioner (tidslinje och trädstruktur)
 • Exakt maskinsimulering med kollisionskontroll etc.
 • Verktygsdata från CoroPlus och Machining Cloud
MillTurn i Mastercam

Mer info

 • Testing Mastercam Mill Turn in the CNC Machine Shop
 • Mastercam World Class Manufacturing
 • Ladda ner vår broschyr
 • Beställ mer information