https://www.ameab.se/0986741_wp-uploads/2017/11/mastercam_banner_S.jpg

Effektiv Nesting-bearbetning

 

Mastercam Nesting gör det möjligt att optimera användningen av materialet, t.ex vid plåtbearbetning. Tekniken är att placera objekt av olika storlekar på samma platta, så att man använder hela materialet och bearbetar alla nestade objekt i en och samma operation. Som ett resultat kan snabbare produktion med lägre kostnader uppnås.

Mastercam Nesting ger ett snabbt och effektivt sätt att utföra nesting-bearbetning och inkluderar TrueShape-funktionen, som automatiskt kan ”packa” ämnen optimalt inom ett angivet område. Mastercam Nesting kan också hålla reda på och använda resterande plattor för optimalt materialutnyttjande.

Nesting i korthet

  • Snabb och effektiv nestning maximerar materialutnyttjandet.
  • Full kontroll över avstånd mellan objekt, marginaler m.m.
  • Objekt kan enkelt ”dras” runt plattan.
  • Direktimport och placering av CAD-modeller från olika filer
  • Gruppering och prioritering av nestade ämnen.
  • Dubbelsidig och gemensam-kant nestning.
Nestning

Mer info

  • Ladda ner vår broschyr
  • Beställ mer information