https://www.ameab.se/0986741_wp-uploads/2017/11/robotmaster_S.jpg

Vad är Robotmaster

Robotmaster är ett modernt CAD/CAM verktyg för programmering av robotar. Off-line programmering, simulering och kodgenerering för de flesta robotfabrikat sker i ett och samma program. Resultatet är snabb programmering och felfria robotprogram.

 • Exakta robotbanor utan ”teach in” punkter
 • “klicka och dra” interaktiv simulering / redigering
 • Automatiserad optimering av robotrörelsen
 • Kompatibilitet mellan flera robottillverkare
Vad är Robotmaster

Interaktiv programmerings och simuleringsmiljö

Robotmaster hjälper tillverkare att använda robotar för att producera produkter av högre kvalitet till lägre kostnad. Snabbhet och flexibilitet är det som behövs för att utmana konkurrenter runt om i världen.

Robotmaster interactive simulation

Singularitet, kalibrering, kollisioner, räckviddsgränser och rörelsekomplexitet är unikt för robotsystem och kan göra programmeringen särskilt besvärlig. Robotmaster Interactive Simulation Environment (RISE) ger ett unikt verktyg för programmering, visualisering och optimering av processer snabbt och enkelt.

 

Robotmaster interactive simulation
Robotmaster interactive simulation

Robotmaster funktionalitet

Optimering

Robotmaster ger snabb visualisering av problem och möjligheter att enkelt få optimala robotprogram. Den enkla interaktivitet miljön gör Robotmaster till det effektivaste verktyget för att hitta den bästa lösningen även genom ett smalt band av möjligheter, helt utan ”punkt till punkt” programmering. Istället för den vanliga frustrerande ”hit-and-miss”-metoden skapar du snabbt felfria program, utan att vara robotspecialist.

 • Alla fel/problem visualiseras i en och samma skärm och färgkodas efter typ.
 • Flera möjliga lösningar genereras och rankas baserat på användarens valda kriterier.
 • Några klick på skärmen justerar banorna och korrigerar alla problem
 • Möjlighet att optimera flera parametrar samtidigt, inklusive: verktygsrotation (tcp), verktygslutning, positionering av åkbana och rotationsbord.
Robotmaster Main features
Analys av arbetsområde

Klick-och-dra, så enkelt är det att se hur roboten reagerar på olika positioner och vinklingar. Ett viktigt verktyg för att utforska konfigurationen av cellen och bestämma optimal placering av arbetsstycket.

 • Enkel visualisering av rörelseområdet som krävs kombinerat med cellens arbetsområde.
 • Klicka och dra för att positionera och/eller omorientera arbetsstycket. Direkt återkoppling som visar den fulla effekten av förändringar som gjorts på alla operationer.
Robotmaster Main features
Hantering av ompositionering

Robotmaster programmerar enkelt kollisionsfria övergångar som minimerar cykeltiden mellan operationerna.

 • Robotmaster automatiserar den svåra uppgiften att röra roboten mellan operationer.
 • Automatiserat och semi-automatiserat interaktivt verktyg för att eliminera fel och kollisioner.
 • Optimerar robotposition och konfiguration automatiskt för att kunna utföra nästa uppgift.
Robotmaster Main features
6-axlig konturprogrammering

I Robotmaster finns en kraftfull, integrerad 6-axlig konturprogrammering. Detta ger Processexperten möjlighet att skapa optimerade program utan att behöva lära sig andra CAD/CAM program och ej heller förstå invecklade robotegenskaper.

 • Identifiera konturen med ett klick och programmera sedan rörelsen. Fungerar på solid och ytmodeller.
 • Enkla men ändå omfattande inställningsmöjligheter utan att behöva CAD/CAM-färdigheter
 • Möjlighet att dynamiskt redigera rörelsebanan för att ändra verktygsposition och orientering
 • Konturhanteringen är speciellt utformad för robotprogrammering
Robotmaster Main features
Externa axlar

Robotmaster hanterar hela robotcellen inklusive alla externa axlar som ett integrerat system. Optimeringsverktyget styr rörelsen för alla axlar, inklusive åkbana och rotationsbord, för att kunna bearbeta även de största och mest komplexa arbetsstycken.

 • Möjlighet att indexera externa axlar eller programmera dem för samordnad rörelse.
 • Önskad verktygsorientering påverkar externaxlarna så de koordineras för bäst resultat.
 • Robotmasters optimeringsverktyg kan hantera alla axlar.
Robotmaster Main features
Anpassad processdefinition

Robotmaster talar ditt processpråk – anpassat användargränssnitt för er applikation gör det möjligt för programmeraren att ställa in och hantera sina optimala parametrar.

 • Integrering av parametrar som är specifika för användarens process (t ex svetsning, skärning etc.) görs enkelt i de anpassningsbara dialogrutorna.
 • Processparametrarna kan skapas, modifieras och kontrolleras helt av användaren.
Robotmaster Main features

Mer info

 • Beställ mer information
 • Läs mer på Robotmaster.com