Lättanvänd koordinatmätningsmaskin

Enkel Reverse Engineering och 3D-inspektion med Mastercam

Master3DGage, en tilläggsmodul till Mastercam, är ett lättanvänt och bärbart system för koordinatmätning/scanning och verifiering av att en produkt håller sig inom måttoleranserna. Med Master3DGage kan du identifiera och lösa kvalitetsproblem i realtid, minska kassering, förbättra effektiviteten och öka produktiviteten vid varje maskinenhet.

 

Enkelhet och användarvänlighet är viktiga komponenter i Master3DGage, för att även de med liten eller ingen mätteknisk erfarenhet, ska kunna komma igång snabbt och smidigt. Kontrollinstrument och gränssnitt är också enkla och okomplicerade, vilket för en användare innebär mindre tid på att scrolla genom skärmar och mer tid på att färdigställa delar av högsta kvalitet.

Master3DGage är lätt och kompakt och därmed enkel att placera direkt på din CNC-maskin för att snabbt inspektera och verifiera delar under processens gång, utan att behöva förflytta dem. Rapporterna genereras automatiskt i standardformat och du vet omedelbart om delarna klarat testet eller inte.

 

Slipp detektivarbetet

En annan specialitet är Reverse Engineering, i vilket mätmaskinen spelar en huvudroll.

En inte alldeles ovanlig företeelse är att t.ex. mekaniska verkstäder får in nedslitna verktyg som en kund vill ha nytillverkad, trots att det varken finns några ritningar eller 3D CAD-modeller. Det innebär ett, inte alldeles enkelt, detektivarbete för att lista ut hur verktyget har sett ut i original. Till hjälp finns då den kompetens och verktygserfarenhet som finns i företaget, men för att hantera det smidigare, snabbare och mer precist finns också Master3DGage. Genom att sätta ut referenspunkter på lämpliga ställen på verktygsspillran och använda värdena från scanningutrustningen i Mastercam byggs en 3D CAD-modell upp av hur verktyget en gång med största sannolikhet sett ut.

Den här typen av koordinatmätningar går givetvis att göra utan Master3DGage, men går då betydligt långsammare och med en precision som inte är i närheten. Med enklare hantering och snabbare mätning, samtidigt som mätnoggrannheten ökar till en precision på 100-dels millimeter, blir Master3DGage ett givet hjälpmedel för såväl ökad produktivitet som lönsamhet.

 

Se en kort sammanfattning om Master3DGage här

Master3DGage är tätt integrerat med Mastercam och säljs via utvalda Mastercam-återförsäljare över hela världen. I Sverige och Norge är det Mastercam Sverige/AME AB du vänder dig till för konsultation och offertförfrågan.