Smart tillverkning & Industri 4.0: Mastercams femdelade vision lyfter framtidens tillverkning

Mastercam är en viktig del av den verklighet som kallas ”Smart Tillverkning” och utgör en av de många fibrer som ger styrka till den ”digitala tråd” som är Industri 4.0, den fjärde industriella revolutionen. Här skriver , Meghan West VD på CNC Software och Jan Bohman VD AME AB om de fem områden på vilka Mastercams vision ligger i linje med ”The Future of Connectivity” – framtidens anslutningsbarhet – eftersom det så tydligt gynnar tillverkningsbranschen.

smartmanufacturing

 

1. Medvetenhet & aktivt deltagande

Mastercam arbetar aktivt med det kommande skiftet på marknaden som sker genom den snabba utvecklingen av Industri 4.0 – vi ser att konceptet är här för att stanna.  Alla inblandade, inklusive mjukvaru- och hårdvaruutvecklare, människor i produktionen, till de som utbildar på marknaden, arbetar tillsammans för att definiera detta koncept och för att pussla ihop alla bitar som kan ge en tydligare bild av framtiden.

Mastercams viktiga del i detta pussel, handlar om ”anslutningsbarhet”, Connectivity. Det handlar t.ex. om hur många områden Mastercams programvara kan anslutas till för att säkerställa att information förs in och används på ett optimalt sätt för ett resultat som skapar värde för kunden. Och när den gör det, kan denna information användas i fler delar av tillverkningen?

Mastercams CAD / CAM-plattform styr CNC Maskiner, men det är bara en del av en tillverkares behov och programmets kapacitet. Det är en programvara som i sann mening hjälper tillverkare att samordna och koppla samman en mängd olika funktioner inklusive metrologi, robotteknik och digital verktygshantering. Alla dessa delar stärker och stämmer in i det som avses med Industri 4.0.

 

2. Verktyg & teknik för optimal effektivitet

Drivkraften är att möjliggöra snabbare arbeten, mer effektivt och med mindre slitage på maskiner och verktyg. För detta attraktiva syfte har Mastercam under de senaste åren introducerat flera tekniker. Den mest avgörande har helt klart varit ”Dynamic Motion”-tekniken, som är en mycket smart verktygsbana där ingreppsvinkeln och andra faktorer anpassar sig för att hålla en mer konsekvent belastning på verktyget, vilket gör att verktygen kan användas mer effektivt.

Resultatet är en snabbare maskintid där grovbearbetning för 2D-delar, till exempel skärtid, kan minskas med hela 75 procent! Eftersom ett mål med detta är att ta djupare, lättare och mer kontrollerade skär, är det säkrare och innebär mindre belastning på verktygen. Mastercam Manufacturing Lab använder nästan uteslutande Dynamic Motion-tekniken vid 2D-bearbetning och 3D-grovbearbetning, snarare än konventionell fräsning.

Dynamisk fräsning i Mastercam

Ett annat spännande framsteg är en teknik som kallas ”Accelerated Finishing”, som ger bättre finish på specifika komplexa ytor på mycket kortare tid, genom att maximera fördelarna med det växande utbudet av nya former på fräsverktyg (cirkelsegmentfräsar). Mastercam har ett nära samarbete med verktygstillverkare när det gäller att utveckla rörelser för de verktygbanor som drar allra mest fördel av vad som kan göras med dessa former.

Accelerated Finish i Mastercam

 

3. Vikten av feedback för framgångsrikt utvecklingsarbete

Genom sin ranking som den mest använda CAM-programvaran i världen, har Mastercam tillgång till en användarbas av kunder som ger feedback om produkterna de använder i sin produktion. Något man lyssnar noga till och tar tillvara på vid varje uppdatering av nya progra

mversioner.

I det aktiva Betaprogrammet återfinns en annan viktig källa till input i utvecklingsarbetet. Här får CNC Software, företaget bakom Mastercam, inte bara feedback om programvarans funktionalitet. De riktigt initierade Mastercamanvändarna ger också viktig information och kunskap om framtida behov ur en tillverkares perspektiv. Ingredienser som Mastercam inkluderar i sina utvecklingsplaner för att hjälpa sina kunder stå rustade inför framtiden.

Därutöver har Mastercam partnerskap med flera hårdvarutillverkare, såväl som med branschledande kompletterande programvarutillverkare i branschen. Allt för att säkerställa att alla delar fungerar tillsammans och för att förekomma de behov som kan uppstå i en tillverkningsmiljö.

I Mastercams egna ”Manufacturing Lab” verifieras feedbacken genom att återskapa verkliga tillverkningsförhållanden. Olika Maskintyper och fabrikat flyttas ständigt in och ut ur labbet och man hanterar en mängd olika jobb – från enkla och vanliga, till mer experimentella uppsättningar. Det är verkligen en testverkstad i ordets rätta bemärkelse och den experimentverkstad där verktygsbanor och CAD-planer smids och förverkligas. Applikationsingenjörerna på Mastercam kör programvaran genom en rad verkliga förhållanden och eftersom de konsekvent roterar maskintyper vid testningen kan de säkerställa att den praktiska användningen perfekt matchar slutanvändarnas behov.

Fokus ligger naturligtvis inte bara på nya maskiner. Det är helt avgörande att testning också sker på en mängd enklare maskiner, eftersom många tillverkare inte har tillgång till avancerade maskiner. En viktig del i Mastercams arbete går därför ut på att säkerställa att programvarans fördelar och styrkor är så universella som möjligt.

Mastercam och industri 4.0

 

4. Fokus på utbildning & framtidens arbetskraft

Sett till marknadens trender och utveckling så kommer inte tillverkningsjobben att försvinna, de kommer däremot att förändras. Tillverkare kräver att deras anställda är mer tekniskt kunniga och tekniken kräver att individerna får en mer sofistikerad utbildning.

I takt med att befolkningen åldras och fler anställda inom tillverkningssektorn går i pension finns en risk att många tjänster inte blir fyllda p.g.a. bristen på högkvalificerade sökande. Detta utgör inte bara en fråga om tillgänglig arbetskraft, utan en fråga om ett kompetensgap.

Under hela verksamhetens historia har CNC Software varit engagerad i utbildning på tillverkningsområdet, just för att överbrygga detta kommande kompetensgap. Ett både brett och djupt utbildningsprogram har länge funnits tillgängligt för skolor för att skapa nyfikenhet och intresse för tillverkning hos barn – något som är avgörande för att säkra framtidens smarta tillverkning. Både CNC Software och vi på AME / Mastercam Sverige har mycket ett praktiskt tillvägagångss

ätt i vårt samarbete med lärare för både yrkesskolor och universitet. Vi ger dem tillgång till de verktyg som krävs för att förbereda individer som är intresserade av att komma ut på arbetsmarknaden. För de som är villiga att investera tid och lära sig de sofistikerade kunskaper som krävs, väntar välbetalda jobb i en fantastisk och spännande bransch.

Shaping the future of manufacturing

 

5. Framtiden är ljus!

Det är verkligen en fantastisk tid att arbeta inom tillverkning! Framtiden ser ljus ut tack vare de tekniska framsteg som görs inom tillverkning med Smart Tillverkning/Smart Manufacturing och konceptet Industry 4.0. Mastercam tar itu med utvecklingen genom att möjliggöra för så många kopplingar som möjligt och genom att säkerställa användningen av tillgänglig data, både för input och för slutresultatet.

Det handlar i grunden om en digital tråd, från början till slut, från koncept till färdigt resultat. Det finns inte ett företag eller en tillverkare som ensamt täcker in allt vad Industri 4.0 omfattar. Det består av många små delar som behöver anslutas och kopplas till varandra för att göra allt effektivt i en verksamhet. Vi på Mastercam är en av dessa delar, med fokus på nyttan för tillverkningsbranschen.

Har du frågor om Mastercam och hur det kan stärka er konkurrenskraft på marknaden, bli smartare i er tillverkning och förbereda en anpassning till industri 4.0? Kontakta oss på Mastercam Sverige/AME AB så hjälper vid dig.