Mastercam 2022 är släppt!

Mastercam 2022 ökar bearbetningsproduktiviteten och minskar de totala produktionskostnaderna med snabbare och mer flexibla fleraxliga förbättringar, kraftfulla nya grovbearbetningsverktyg, framsteg inom modellering, förbättrad intelligens och automatisering och mycket mer. Ett urval av nyheterna kan du läsa om här:

 

Dynamisk grovbearbetning i grundnivån av Mastercam

Metoden Dynamisk grovbearbetning i 3D finns från och med nu inte längre bara för 3D-fräsning, utan även för Mastercam Fräs (Mill). Med denna verktygsbana kan komplexa 3D-former och även prismatiska komponenter bearbetas med en enda verktygsbana.

Fördelar:

 • Avsevärd förenkling av programmeringen
 • Stor kostnadsbesparing tack vare minskad programmeringstid
 • Ingår som standard, ingen extra kostnad

 

Automatiskt val av bearbetningsområden

Med denna funktion kan bearbetningsområden automatiskt analyseras och delas upp i lämpliga bearbetningszoner utgående från vald solidgeometri – med ett enda klick!

Fördelar:

 • Avsevärd minskning av programmerings-/genomloppstider och kostnader
 • Automatisk igenkänning av områden att bearbeta resp. undvika samt luftområden
 • Lätt att lära sig funktionen: Ett enda klick för önskat resultat

automatiska bearbetningsområden

 

Procentuell inställning av matningen vid motfräsning; rörelsen håller en konstant ingreppsvinkel

Matningen vid motfräsning kan för verktygsbanorna ”2D-dynamisk”, ”2D-kontur” och ”Dynamisk grovbearbetning i 3D” ställas in som procentandel. Därutöver kan du från och med nu definiera rörelsen med hjälp av ingreppsvinkeln.

Fördelar:

 • Mer kontroll över bearbetningsprocessen
 • Ökning av verktygens livslängd genom definition av matningen vid motfräsning
 • Större flexibilitet för dig som programmerare

Procentuell Matning För Motfräsning

 

Ny fleraxlig typ av verktygsbana: 5-axlig-unified

Den nya verktygsbanan ”Unified” möjliggör olika 5-axliga metoder i en och samma verktygsbana, antingen en parallell verktygsbana eller en blandning av flera kurvor. Du får ett stort antal manuella och även automatiska funktioner för att skapa effektiva 5-axliga verktygsbanor.

Fördelar:

 • Inom samma gränssnitt är byte mellan olika metoder och lösningar möjligt, vilket medför stor tidsbesparing
 • Det intuitiva menyvalet gör arbetet mycket enkelt
 • Olika automatiska funktioner gör Trial-and-Error-principen överflödig och ger dig snabbt och säkert ett bra resultat

5 Axlig Unified

 

Stödlager vid hantering av arbetsstycke

Mastercam 2022 inför stöd för stödlager i Mill-Turn. Du kan nu exakt positionera och simulera stödlager under hela bearbetningsprocessen. Det ökar möjligheterna till ämnesstöd för svarvnings-, fräs-, och ämneshanteringsuppgifter oerhört mycket.

Fördelar:

 • Möjlighet till programmering och simulering av komponenter som kräver stöd av stödlager
 • Du kan självständigt lägga till och rita specifika stödlager

Stödlager Vid Hantering Av Arbetsstycke

 

Visning av verktygskomponenter under ämnesprogrammeringen

Mastercam 2022 är utrustad med funktionen ”Visa verktyg”. Funktionen låter dig visa en fräs eller ett svarvverktyg med hållare med hjälp av verktygsspetsen på muspekaren. Genom att flytta markören kan du under modelleringen eller programmeringen mycket snabbt se om verktyget och/eller hållaren skulle kunna orsaka problem.

Fördelar:

 • Full kontroll över hur verktyg och hållare visas, samt utstick och skärlängd
 • Problem mellan ämne och verktygskomponent kan identifieras på ett tidigt stadium