Designverktyg i Mastercam – Förbered din detalj för tillverkning

Design Tools13.0 är den senaste versionen av de avancerade CAD-verktygen för Mastercam-användare från Moldplus SA. Design Tools (tidigare känt som Moldplus-mjukvaran) har under de senaste 30 åren utvecklats från en strikt ytbaserad lösning till att erbjuda en rad verktyg för att hjälpa till i tillverkningsprocessen med hybridmodellering (ytor, solider och mesh). Mastercam-användare är drivkraften bakom de funktioner som erbjuds i programvaran. 

Mastercam-användare kan spara mycket tid och pengar genom att minska tiden för generering av verktygsbanan med hjälp av smart förberedelse av CAD-modellen. Designverktygen möjliggör snabbt val av önskade face från komplexa modeller med tiotusentals face, följt av trimning av face, tätning av hål och snabbt skapa face-förlängningar med en rad olika verktyg. Exemplet i bilden visar den importerade modellen till vänster och det resulterande skalet som skapats på några minuter till höger.

Mastercam Design Tools

 

Skapa fixturer av plattor

Skapa kostnadseffektiva stödstrukturer med hjälp av plattor av trä eller lättmetall. Bilden visar hur detta skapas för att stödja delar inför trimning, mätning etc. Kunder som tidigare skapat dessa strukturer manuellt har minskat sin design- och tillverkningstid från dagar till några timmar eller mindre!

 

 

Kantfräsning 5-6 axliga verktygsbanor

Trimning av enkla till komplexa kanter förenklas avsevärt med hjälp av verktygen som erbjuds i 5axis Toolkit. Att skapa kurvor med vektorer (editerbara med ett klick) påskyndar programmeringsprocessen avsevärt för kantfräsning med 5-axliga fräsar eller 6-axliga industrirobotar.

Detta är ett väldigt starkt verktyg för kunder som endast har grundmodulen Mastercam Mill och Curve 5axis Toolpath.

 

Bestämd rörelseriktning

Att skapa valsfräsningsbanor där rörelseriktningen bestäms av formen på verktyget (kniv) är ett bekymmer för många. Med 5ax toolkits tidsbesparande verktyg kan rörelsen programmeras med de unika verktyg som erbjuds.

Flygindustrin är ett exempel på industri som använder ultraljudsknivar för att skära poröst material (bikakestruktur ).