Robotmaster 2023

Robotmaster, ”first class” offline-programmering för industrirobotar, fortsätter att utvecklas till en ledande CAD/CAM-leverantör med sin senaste version. Med integrerade CAM-verktyg är Robotmaster 100 % designad för robotar. Efter år av utveckling av en egen simuleringsmotor och automatisk kinematisk optimering, fortsätter Robotmaster att vara Robot- och CAD/CAM-varumärkesoberoende för att behålla sin status som ledande inom effektiv robotprogrammering.

 

Kärnfunktionalitet

Robotmaster 2023 är byggt på programmeringskraften och det enkla användargränssnittet som först kom i Robotmaster V7. Robotmaster 2023 erbjuder sömlös integration mellan en användares CAD/CAM-programvara och Robotmaster. De två lägena (task och device) möjliggör enkel banprogrammering (eller import) utan att behöva börja programmera för en förvald robotcell. Användaren kan enkelt ladda och anpassa de programmerade banorna till en robotcell oberoende av vilket robotmärke eller modell. De unika grafiska och manuella övergångarna/jointrörelserna gör det möjligt att snabbt skapa kollisionsfria övergångar mellan banor. Kraftfulla verktyg för att bestämma riktningsorientering och automtiskt lösa kinematiska problem gör att du  snabbt och enkelt genererar felfria program för 6 till 11-axliga robotceller. Dessutom ger vår simuleringsmotor och punktlistkontroll perfekt kontroll och visualisering innan det robotklara programmet genereras.

 

Integrerade CAM-funktioner

Flera CAM-moduler är tillgängliga för användare som vill skapa CAM banor i Robotmaster. Efter att ha importerat CAD-modellen kan användaren generera skärbanor, svetsbanor eller ytföljningsbanor. Dessutom minskar de integrerade modulerna avsevärt utbildningskostnaderna för användarna – istället för att lägga dagar på att lära sig använda en CAD/CAM-programlösning och sedan spendera en dag på att lära sig Robotmaster, är hela utbildningstiden nu reducerad till 2 dagar för att lära sig Robotmaster och integrerad CAM-modul!

Contouring-modulen gör det möjligt att snabbt identifiera yttre eller inre konturer och generera banorna. Plasma, laser, fräsning, vattenskärning- och ultraljudsknivskärning är några robotapplikationer som stöds.

 

Svetsmodulen gör det möjligt att identifiera och skapa svetsbanor, inklusive touch sensing där det behövs.

 

Surfacing-modulen passar för en rad applikationer. Applikationer som stöds är polering, slipning, gradning, målning, sprutning och även enkla additiva banor kan genereras med denna modul. Dessutom kan en rad valfria banmönster läggas till i vilken bana som helst – särskilt användbart för poleringstillämpningar som kräver simulering av handrörelser.

Polering / Slipning

 

Inspektion

 

Skapa egna robotceller och verktyg (eoat)

Den nya Robotmaster versionen gör det enklare för integratörer att snabbt bygga en ny robotcell. Bibliotek av robotcellskomponenter skapas enkelt och man kan väldigt snabbt bygga sin cell och utvärdera hur komponenter skall placeras inbördes.

 

Mastercam plugin

Ett nytt gränssnitt har släppts för Mastercam CAD/CAM-programvara. Tilläggsmodulen gör det enkelt att konvertera Mastercam CAD/CAM-data till ett optimerat, felfritt robotprogram. När pluginen är installerad i Mastercam kan användare importera CAD-filer, verktygsvägar, data och process-specifik information direkt till Robotmaster. De kan sedan synkronisera filer, så ändringar av den ursprungliga Mastercam-filen överförs till Robotmaster utan omprogrammering. Det nya Robotmaster-pluginet för Mastercam stöder Mastercam 2023, Mastercam 2022 och 2021.

 

Robotmaster Academy

Utbildning av Robotmaster sker hos AME AB alternativt på en engelsk online utbildningsplattform. Robotmaster Academy är för användare som vill lära sig Robotmaster 2023-programvaran via egenstudier när det passar dem. Robotmaster Academy går att prenumerera på månadsvis eller årsvis.