Mastercam 2024 är släppt

Utforska de nya Mastercam-funktionerna du har väntat på! Här går vi igenom några toppfunktioner i produktserien som kommer att förbättra din produktivitet och lönsamhet. Men det är inte allt Mastercam 2024 har att erbjuda. Besök whatsnew.mastercam.com för att se allt som Mastercams senaste version har att erbjuda.

 

Förbättringar för B-Axel kontursvarvning

Tre stora förbättringar har lagts till i B-axeln kontursvarvning: Möjlighet att manuellt redigera vektor för verktygsaxel, manuellt redigera bearbetningsområde på skäret och justera ämnet. Tillsammans ger dessa nya funktioner dig ännu mer kontroll över svarvskärets kontakt mot ämnet. Dessa förbättringar ökar skärplattans livslängd samt främjar optimeringen av verktygslyft och ytfinhet.

B-axel kontursvarvning

 

Vinklade drivenheter på verktygsrevolver

Mastercams stöd för raka och vinklade verktygshållare och raka drivenheter för fräsverktyg vid axiell och radiell bearbetning utökas.

I Mastercam 2024 finns nu fullt stöd för vinklade drivenheter monterade på en revolvertallrik med funktion för roterande verktyg. Vid programmering av vinklade drivenheter använder vi planfunktion G68 (lutande verktygsplan) i svarvar med flera verktygsrevolvrar

Vinklade drivenheter

 

 

Ny verktygsbana – Process Hole

Process Hole-verktygsbanan tillämpar tidigare definierade processer på en detaljs hål. En process består av en eller flera håltagningsoperationer inbyggda i ett operationsbibliotek. Du kan importera lämpliga processer till en Mastercam detalj när du skapar en håloperation, antingen i 3-axligt, 4-axligt eller 5-axligt scenario. Om du vill justera en process  kan man enkelt ”spränga” processen till dess standardoperationer och arbeta direkt med dessa operationer som vilken annan verktygsbana som helst.

Process hole

 

 

 

 

Förbättringar på hålbearbetning

En knapp för att ”visa grafiska element” har lagts till i dialogrutorna för hålbearbetning och fleraxlig verktygsbana. Denna knapp tillåter användaren att visa eller dölja grafiska element, såsom valda geometrifärger och grafiska plan. Detta möjliggör mer anpassad kontroll hål för hål eller över hela verktygsbanan för håltagning.

Hålbearbetning

 

 

Konstant Z – Upptäck underskärsämne, Tillåt delskär

Introducerad i Mastercam 2023 för Dynamisk Grovfräsning och Area Grovfräsning(3D), är verktygsvägen Kontant-Z nu medveten om underskärsämne, vilket resulterar i förbättring av verktygsbanans rörelse och mindre luftskär.

Underskärsämne

 

 

Dynamisk Fräsning – Optimera ingrepp

Verktygsbanorna Dynamisk Fräsning, Planing och Dynamisk Grovfräsning inkluderar nu ett nytt alternativet Optimera ingrepp på sidan Bearbetning. När den väljs producerar den mer nominella spån, minimerar antalet små spån och hjälper till att förhindra problematiska materialflisor. Dessutom rör sig Mastercam mot den inmatade Sidsteget så snabbt som möjligt. Detta hjälper till att förlänga verktygets livslängd, minskar vibrationer, optimerar värmegenerering, främjar sund spånavgång och minskar det totala maskinslitaget.

 

 

Spara/Hämta standardinställningar för verktygsvägar

Denna förbättring av att spara och ladda standardinställningar gör det möjligt för en användare att specificera enskilda filer och operationer att hämta från/spara till. Användaren kan snabbt växla mellan olika standarduppsättningar för olika verktygsvägar eller överföra data från fil till fil. Detta ger tidsbesparingar, en förbättrad användarupplevelse och drastiskt förbättrad funktionalitet, flexibilitet och övergripande användbarhet.

 

Vy-kub

Mastercams traditionella koordinataxlar på skärmen har utökats med den nya Vy-kuben, som är ett mer grafiskt sätt att visa planorientering. Med många interaktiva funktioner är den valfria Vy-kuben relativt till AKS som standard och har många alternativ som låter användaren styra detaljvyer med hjälp av kuben.

 

 

Uppdatering av ämne i Maskingrupp

Tre nya enklare, mer intuitiva urvalsmetoder har lagts till, inklusive Lägg till från två hörn, Lägg till rektangulärt ämne och Lägg till cylindriskt ämne. Ämnesdefinitionen är det första en användare måste göra, och dessa nya metoder förenklar och påskyndar processen samtidigt som de skapar en bättre användarupplevelse.

 

Förbättringar på funktionen Solid hål

Nya förbättringar av funktionen solid hål inkluderar matchande kantbehandlingar för övre och nedre kanter, ändra riktningen på befintliga genomgående hål och skapa nya solida operationer från en enda befintlig håloperation. Detta representerar mer flexibilitet, färre klick och tidsbesparingar när du skapar geometri för håltagning.